Často kladené otázky

Aké reumatické choroby sa vyskytujú najčastejšie?Najčastejšie sa vyskytujúcimi kĺbovými chorobami sú osteoartróza, dna a mimokĺbový reumatizmus. Zápalové reumatické choroby sa vyskytujú zriedkavejšie, ale ich priebeh je vážnejší. Spomedzi zápalových reumatických chorôb je najčastejšou reumatoidná artritída.
Aké sú najčastejšie príčiny reumatických chorôb?Príčiny reumatických chorôb sú rôzne. Osteoartróza je degeneratívna choroba, ktorá vzniká v dôsledku opotrebovania určitých častí kĺbovej chrupavky a s následnými zmenami ďalších kĺbových štruktúr. Dna je metabolická choroba vznikajúca v dôsledku neschopnosti spracovať a z tela vylúčiť kyselinu močovú. Príčinou väčšiny zápalových reumatických chorôb, ako sú reumatoidnú artritída, alebo systémový lupus je autoimúnny zápal. Boreliózu spôsobuje prisatie kliešťa infikovaného boréliami a infekcie určitými mikroorganizmami ako sú salmonely, alebo chlamýdie môžu u vnímavých osôb vyvolať reaktívnu artritídu.
Koho reumatické choroby postihujú?Reumatické choroby postihujú ľúdí všetkých vekových kategórií. Už deti môžu byť postihnuté juvenilnou idiopatickou artritídou, mladí ľudia najčastejšie reaktívnymi artritídami, systémovým lusuom alebo Bechterevovou chorobou (ankylozujúca spondylitída). Chorým v strednom a vyššom veku často komplikuje život osteoartróza, dna, alebo reumatoidná artritída. Starší pacienti popri tom častejšie trpia osteoartrózou, prípadne osteoporóza. Zo zápalových chorôb je u starších častejšia tiež polymyalgia rheumatica.
Aké sú znaky a príznaky reumatických chorôb?Najčastejšími znakmi reumatických chorôb sú bolesť kĺbu, opuch kĺbu, ranná stuhlosť trvajúca dlhšie ako 30 minút po zobudení, obmedzenie pohyblivosti postihnutých kĺbov, ale aj únava.
Ako sa reumatické choroby diagnostikujú?Znaky a príznaky reumatických chorôb sa vyvíjajú a diferencujú zvyčajne pomaly, postupne, často až plíživo. Nezriedka v priebehu týždňov až mesiacov. Ich diagnostika nemusí byť jednorázovou záležitosťou, ale vyžaduje niekedy opakované vyšetrenia zaškoleným špecialistom – reumatológom. Stanovenie diagnózy môže sťažiť schopnosť vybraných reumatických chorôb prechádzať jedna do druhej, a tiež ich heterogenita teda rôznorodosť klinického obrazu, priebehu a následkov.
Aké sú možnosti liečby?Liečba reumatických chorôb musí byť komplexná a vyžaduje si kombináciu farmakoterapie spolu s aplikáciou ne-farmakologických liečebných metód ako sú rehabilitácia, fyzikálna a kúpeľná liečba, alebo v prípade potreby chirurgická - reumoortopedická liečba.
Ako si pri artritíde môžem sám pomôcť?V prípade artritídy je vhodnou bezprostrednou liečbou, ktorú si pacient môže aplikovať okamžite kryoterapia – liečba chladom. Kryosáčok obsahujúci špeciálnu hmotu udržiavajúcu chlad sa nechá vychladiť v mrazničke, alebo výparníku chladničky, následne sa priloží na opuchnutý kĺb prikrytý tenkým bavlneným uterákom a nechá sa pôsobiť asi 15 až 20 minút. Nikdy sa neaplikuje priamo na kožu, pretože hrozí riziko omrzliny. Namiesto kryosáčku možno použiť v prípade núdze mikroténový sáčok naplnený kockami ľadu. Kryoterapia sa opakuje 3 až 5 krát denne.
Kde získam viac informácií o reumatických chorobách?Na Slovensku pracuje od roku 1990 pacientska organizácia Liga proti reumatizmu na Slovensku, jej webová stránka má adresu www.mojareuma.sk

Blízke webové adresy:Liga proti reumatizmus na Slovensku www.mojareuma.sk
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany www.nurch.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava www.szu.sk


Copyright © 2013 Thermium s.r.o | WAI