Naše služby

NAŠE SLUŽBYReumatologické vyšetrenia a konzultácie bez dlhej čakacej doby.

  • Diagnostikujeme a liečime choroby, ktoré zapríčiňujú bolesti kĺbov, svalov a chrbtice.
  • Diagnostikujeme včasnú artritídu
  • Konzultujeme a radíme pacientom s reumatickými chorobami
  • Robíme reumatologickú prevenciu

Diagnostikujeme a liečime choroby,
ktoré zapríčiňujú bolesti kĺbov, svalov
a chrbtice.Reumatické choroby:


Včasná artritídaOsteoartróza
Reumatoidná artritídaDna
Psoriatická artritídaBolestivé stavy krčnej a driekovej chrbtice
Systémové choroby spojivaReumatizmus mäkkých tkanív
OsteoporózaHypermobilný syndróm

Diagnostika:


- konzultácie a vyšetrenie bez dlhej čakacej doby
- rýchle ambulantné testy – CRP, kyselina močová, glykémia,
  mikroalbumín v moči
- ultrazvuková diagnostika
- hodnotenie aktivity a poruchy funkcie kompozitnými indexami


Liečba:


- infúzna liečba proti bolesti, zápalu alebo svalovým kŕčom,
- kĺbové a mimokĺbové obstreky
- posúdenie vhodnosti biologickej liečbyDiagnostikujeme včasnú artritídupozri časť: VČASNÁ ARTRITÍDA
Konzultácie a rady pacientom
s reumatickými chorobami:- hodnotenie doterajších diagnostických a liečebných opatrení
- výber vhodnej diagnostickej a liečebnej metódy
- zostavenie rehabilitačného plánu
- rady týkajúce sa diety pri reumatických chorobách
- rady týkajúce sa kúpeľnej liečbyPreventívne reumatologické vyšetrenia:- posúdenie rizika vzniku zápalovej reumatickej choroby
- posúdenie rizika vzniku dny
- posúdenie rizika vzniku osteoartrózy
- posúdenie rizika vzniku osteoporózy a kostných chorôb
- diagnostika kĺbovej hypermobility a riziká s ňou súvisiace

Team:


prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., reumatológ
Emília Kunicová, zdravotná sestra
PhDr. Renata Ivanková, koordinátor
Mgr. Ingrid Zambojová, fyzioterapeut


Copyright © 2013 Thermium s.r.o | WAI